·       Realizace novostaveb

Roman Kučera může nabídnout mnohaleté zkušenosti v oboru realizace budov pro bydlení, ale také realizaci občanských objektů, průmyslových staveb nebo zemědělských budov. Všem klientům a projektům garantujeme plně profesionální přístup, každý projekt řešíme s důrazem na výběr kvalitních materiálů, včasné a pečlivé provedení. Každou stavební etapu se snažíme inovovat, využíváme technické novinky i speciálně navržené materiály, které pozvednou úroveň prostoru. Snažíme se zhotovením zvýšit životnost objektu a také mu vtisknout trvalou estetickou hodnotu.

Realizace novostaveb je pečlivě plánována, vždy koordinujeme jednolité kroky tak, aby na sebe řemeslné činnosti plynule navazovaly a současně s nimi byla zajištěna dodávka materiálu. Plynulé řízení činností i zásobování vede k hospodárnému využití rozpočtu, předcházíme prodlevám. Každý aspekt staveniště je pečlivě sledován, od technologie budov po výběr materiálů, od zařízení až po finální úpravy, od metod úspory energie až po lhůty pro provedení.

Sledujeme současné trendy a snažíme se ve všech směrech vyhovět požadavkům klienta. Pozornost ke všem detailům nám pomáhá předávat novostavby v perfektním stavu a vysoké kvalitě.
Máte obavy z náročného projektu? Nemusíte, převezmeme kompletní realizaci novostavby, budeme se plně řídit vaším přáním a s perfektní součinností odvedeme projekt od základního návrhu až po předání k užívání. Zastoupíme vás ve správním řízení, zajistíme trvalý stavební i technický dozor. Ušetříme vám čas, náklady i starosti.

·Rekonstrukce

Rekonstrukce nabízí možnost zlepšit kvalitu bydlení, rozšířit obytnou plochu, využít stavební dispozice. V rámci nabízených služeb se na nás můžete obrátit s požadavky na rekonstrukci panelových bytů, rodinných domů, půdních vestaveb, ale také provozoven nebo zemědělských budov.

V souladu s vaším zadáním navrhneme projekt tak, aby plně využil možnosti stavby. Rozsah prací i stavební úpravy řešíme vždy s ohledem na daný rozpočet i časové možnosti. Můžeme nabídnout spolupráci v náročné části projektu nebo převzít realizaci na klíč. Veškeré kroky vždy řídíme na základě dohody a podle předem schváleného rozpočtu.

Mezi nejčastěji poptávané rekonstrukce patří renovace koupelnového jádra, rozšíření interiéru o půdní vestavbu, modernizace interiéru vytyčením příček nebo otevřením prostoru. Zajistíme jakékoli řemeslné práce, pracujeme s běžnými stavebními materiály, plně však využíváme i moderní. Snažíme se vždy každé realizaci přidat vyšší užitnost. Kombinujeme kvalitní izolační materiály a snažíme se s novým vzhledem dodat interiérům i důležité vlastnosti, kterými je tepelná úspora, odvod vlhkosti, nebo vysoký komfort v nízkém dopadu hluku z okolí.

Při realizaci projektu vždy dbáme na ohleduplnost. Snažíme se minimalizovat dopad prací na běžný provoz domácnosti nebo podniku. Při práci v interiéru se snažíme omezit prašnost i hlučnost, náročné práce řídíme v dohodnutém časovém úseku. Dbáme na zajištění průběžného odvozu odpadu i skladování materiálu na bezpečném místě.

· Revitalizace

Revitalizace představuje ideální možnost vrátit domu moderní estetický vzhled, opravit nefunkční prvky, rozšířit komfort ve využívání, a především také ušetřit výraznou část rozpočtu za energie a vytápění.

Revitalizace domu nemusí dlouhodobě zatížit úroveň bydlení ani nepředstavuje náročné správní řízení. Zajistíme veškeré potřebné kroky a realizujeme stavební i řemeslné práce. Podle vašeho zadání připravíme projekt a po konečném schválení termínu i ceny zajistíme dodávku materiálu, práci, i odvoz odpadu a následný úklid objektu.

V rámci revitalizace je nejčastěji poptáváno řešení zateplení budovy, zde využíváme kvalitní moderní materiály a izolace, které pomohou udržet komfortní teplotu, zabrání tepelným únikům v topné sezóně a zároveň zajistí příznivé klima i v létě. Izolaci řešíme také s ohledem na odvod vodních par a vlhkosti a snížíme i vliv hluku z okolí.

Dalším poptávaným produktem je výměna oken, vchodových dveří, výměna nebo opravy balkonů. Žádané a efektní jsou investice do zasklení lodžií a balkonů. I zde můžeme doporučit a zajistit kvalitní produkty předních výrobců. Zajišťujeme také opravy schodišť a bezpečnostních prvků.

Vždy se snažíme minimalizovat dopady stavebních prací, dodržujeme sjednané termíny i rozpočet. Revitalizace dodá vašemu domu vyšší úroveň a zvedne i jeho tržní cenu. Investice do oprav a rekonstrukcí se vždy vrací i v úspoře energií. Ochotně vás seznámíme s časovou i finanční náročností konkrétního projektu, přiblížíme vám rozsah jednotlivých prací a nabídneme vždy optimální variantu.

·       Stavba občanských objektů

V rámci zajištění občanské vybavenosti obcí a měst nabízíme kvalifikované služby a realizaci objektů pro komfortní užívání veřejností. Přesně projektového zadání a v rámci schváleného rozpočtu vypracujeme návrh a realizujeme stavbu, rekonstrukci nebo opravy.

Nejčastěji řešenými občanskými stavbami jsou zdravotnické stavby, například domovy s pečovatelskou službou, ambulance, lékárny. Zkušenosti můžeme nabídnout i s výstavbou školních a vzdělávacích zařízení, kulturních a společenských center. Žádané jsou také stavby pro administrativu a služby. S ohledem na typ občanské stavby používáme kvalitní stavební materiály a pracovní postupy, které jsou v souladu s legislativou investora. V projektu klademe důraz vždy na bezbariérový přístup, zajištění vysoké úrovně bezpečnosti, ale také na ekonomicky úsporný provoz celku. Využíváme kvalitní izolační materiály, které pomáhají udržet komfortní klima. Vybíráme také technické a stavební doplňky, které dovolují snadno přizpůsobit dispozice interiéru aktuálním potřebám. Snažíme se navrhnout a realizovat objekty, které plně vyhoví nárokům současné doby a které současně udrží vysokou úroveň i v dlouhodobém horizontu.

Můžeme nabídnout dlouholeté zkušenosti v oboru, každý projekt řídíme s ohledem na přesné čerpání rozpočtu a dodržení sjednaných termínů. Máme zkušenost s čerpáním prostředků z dotačních programů. Můžeme nabídnou odbornou konzultaci, předem vás seznámíme s možnostmi realizace individuálních návrhů.

·Stavba

průmyslových staveb

Průmyslové stavby zahrnují především administrativní budovy, sklady a haly s logistickým provozem nebo výrobny. Nabízíme vám kompletní služby od návrhu projektu po jeho finální realizaci pro jakýkoliv typ průmyslového objektu. Můžeme nabídnout dlouholeté zkušenosti v oboru a profesionalitu.

Plný rozsah služeb ve stavebním oboru nám dovoluje optimální řídit jednotlivé etapy projektu. Řemeslné i stavební práce na sebe plynule navazují, stejně tak je řízené efektivní dodávání materiálu. Předcházíme vzniku prodlev a jsme schopni stavbu předat přesně ve stanovaném termínu. Pečlivě kontrolujeme i plnění rozpočtu.

Již od zpracování návrhu přihlédneme k individuálním požadavkům, dispozice stavby hodnotíme nejen s ohledem na aktuální využití, ale i v rozsahu delšího horizontu tak, aby byly pozdější žádané změny snadno proveditelné. Využíváme moderní materiály, které přidají budově estetickou hodnotu, navíc využívají lepší izolační vlastnosti. Chráníme budovu před znehodnocením, vlivy okolí a také se snažíme zajistit komfortní pracovní prostředí pro zaměstnance.

Dokážeme zpracovat projekt stavby komplexně, zastoupíme vás ve správním řízení, zajistíme inženýring, stavební i technický dohled, disponujeme veškerou stavební technikou, zajistíme zemní práce, realizaci stavby i finální úpravy. Kromě stavby nových průmyslových objektů můžeme nabídnout i služby rekonstrukce nebo revitalizace. Můžeme vám pomoci zhodnotit původní objekt, uzpůsobit jej konkrétním potřebám a zlepšit úroveň estetickou a samozřejmě zajistit i hospodárnější provoz. Zajistíme průběžné nebo drobné stavební úpravy a údržbářské práce.

·       Stavba zemědělských budov

Nabídka stavebních prací předkládá realizaci, rekonstrukci nebo revitalizaci občanských, průmyslových i zemědělských budov. V zemědělském odvětví můžeme nabídnout činnost od návrhu projektu, po dodávku materiálu a stavební práce. Využíváme moderní materiály i technologické postupy, zajistíme novým budovám delší životnost, zlepšíme hospodárnost provozu a plně vyhovíme nařízením o bezpečném provozu a vysoké hygienické udržitelnosti.

Již v počátku návrhu začleňujeme do nového objektu prostor pro technické vybavení. dispozice stavby dovolují individuální úpravy, plně vyhoví aktuálním potřebám a berou ohledy i na možné změny v delším horizontu. Používáme výhradně materiály zvyšují kvalitu prostředí a jsou zdravotně nezávadné i pro ustájení zvířat nebo skladování potravin.

Klasické materiály zušlechťují speciální izolační, které pomáhají odvádět vzdušnou vlhkost, izolují teplo a udržují požadované klima s menšími tepelnými ztrátami. Kvalitní materiály prodlužují životnost i estetický vzhled celého objektu.

Dokážeme plně vyhovět nárokům na úsporné, funkční a esteticky zajímavé objekty v souladu s požadavky na bezpečnost práce i pohyb osob. V rámci požadavků dokážeme realizovat stáje pro chov skotu, vepřů, drůbeže, ustájení koní i chov dalších hospodářských zvířat. V rámci uskladnění navrhujeme a realizujeme haly pro zemědělské stroje, obilí a sypké materiály, brambory a další suroviny. Vyhovět můžeme i specifickým požadavkům realizace například jezdeckých hal a zastřešených výběhů.