Stavební úpravy pavilonu C, Domova mládeže, stoupaček, hlavního rozvodu a koupelen včetně vzduchotechniky, elektroinstalace, zdravotní instalace ústředního vytápění

Stavební úpravy WC objektu G – starého internátu

Rekonstrukce části budovy školy, která byla dříve v užívání mateřské školy, základní školy a praktické školy, České Budějovice, Štítného 3 a vybudování nových učeben včetně zázemí

Stavební úpravy restaurace, snížení energetické náročnosti provozovny zázemí toalet pro veřejnost včetně nové vzduchotechniky s rekuperací, elektroinstalace, zdravotní instalace, ústředního vytápění, gastro vybavení baru a výčepu a interiérového vybavení provozovny

Rekonstrukce části stávájícího objektu KD, restaurace na veřejnou knihovnu včetně nové elektroinstalace, zdravotní instalace a ústředního vytápění